VršovciŠlechta
Český velmožský rod. Od konce 10. do začátku 12. století nejmocnější čeští předáci, zastávali vedoucí místa ve správě státu (správcové hradů Žatce, Litoměřic, Libice). V Kosmově podání rivalové Přemyslovců; panovníci dali třikrát příkaz k jejich vyvraždění (1003, 1014, 1108), ale rod nebyl nikdy zcela vyhlazen. Spřízněni s Boleslavem III., na základě toho si na začátku 11.století zřejmě dělali nároky na dědictví po Přemyslovcích (na trůn však nastoupil nemanželský syn knížete Oldřicha Břetislav I.). V 11. a začátkem 12. století udržovali Vršovci styky s Polskem, kam se uchylovali za vnitropolitických bojů v Čechách. Majetky Vršovců se nacházely v okolí Řípu a zřejmě i v jiných částech českého státu. V Polsku se od Vršovců odvozoval šlechtický rod Rawiczů, v Čechách rod Sekerků ze Sedčic.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Boleslav III., Břetislav II., Oldřich, Svatopluk, Varšava.