Břetislav II.Panovníci českých zemí / Šlechta
†22.12.1100 (zavražděn), Z rodu Přemyslovců, český kníže od roku 1092, syn Vratislava II. Bojoval s Polskem o Slezsko, které si podrobil, provedl další vlnu represí proti Vršovcům, roku 1096 vypudil mnichy slovanské liturgie ze Sázavského kláštera a nahradil je řeholníky latinskými. V roce 1100 byl zabit neznámým vrahem při svém návratu z loveckého dvora ve Zbečně. Svým nástupcem bez ohledu na Břetislavem I. zavedený seniorát určil svého bratra Bořivoje II.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bořivoj II., Božetěch, Konrád I. Brněnský.