Boleslav III.Panovníci českých zemí / Šlechta
†asi 1037, z rodu Přemyslovců, český kníže v letech 999–1002 a 1003, syn Boleslava II., bratr knížat Jaromíra a Oldřicha. Po svém otci sice přebíral zemi za zhoršených zahraničně-politických podmínek, ovšem i tak nese jeho vládnutí znaky naprosté nezpůsobilosti. Aby se zbavil konkurentů v boji o moc, dostal se do konfliktu se svými bratry – Jaromíra nechal vykleštit, Oldřicha se pokusil zavraždit. Proti svému knížeti povstala v roce 1002 většina českých velmožů a Boleslav III. uprchl do Bavor a odtud do Polska. Vládou nad Čechami byl Boleslavem I. Chrabrým pověřen kníže Vladivoj. Po jeho náhlé smrti se v roce 1003 na český knížecí stolec vrátil s podporou římského krále Jaromír, brzy byl však vystřídán vrátivším se Boleslavem III. I přes sliby, že odpustí svým dřívějším odpůrcům, dal Boleslav III. vyvraždit Vršovce. Boleslav I. Chrabrý jej nechal oslepit a uvěznit v Polsku a sám se na krátkou dobu ujal vlády v Čechách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Boleslav II., Jaromír, Oldřich, Vladivoj, Vršovci.

Reklama: