vodní nádržRezervoár – vodohospodářství – prostor určený k akumulaci vody a k řízení odtoku, vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazením části území. Přirozená vodní nádrž je jezero, umělá vodní nádrž je rybník. Zdrž je vodní nádrž vytvořená vzdutím vodního toku jezem nebo přehradou (vodní nádrž údolní). Největší nádrž je Owen Falls v Ugandě, 204,8 mld. m3, vzniklá zvětšením přírodního jezera. V České Republice jsou největšími vodními nádržemi Orlík 716,56 mil. m3, Lipno 306 mil. m3, Slapy 269,3 mil. m3, Švihov 264 mil. m3, Dalešice 127,3 mil. m3, Vranov 122 mil. m3. Rybník Rožmberk má 6 mil. m3. Na Slovensku Liptovská Mara 360,5 mil. m3, Orava 346 mil. m3, Zemplínska Šírava, 304 mil. m3. Vodní nádrže jsou osídleny živými organismy. Přítomnost živých organismů (oživení) závisí na objemu, kvalitě přitékající vody a na délce doby, po kterou je voda v nádrži zadržována. Velké údolní nádrže jsou v letním období tepelně stratifikovány podobně jako jezera a také jejich osídlení organismy je obdobné. Menší, silně průtočné nádrže (zdrže) se vyznačují souborem organismů s převládajícími říčními prvky. Dno osidlují hlavně druhy organismů ze stojatých vod. Rybníky mají většinou v létě malou výměnu vody; ryby jsou do nich uměle nasazovány a jejich potravní základna je rozmnožována hnojením.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: ústí řeky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: