jezeroJezera
Hydrobiologie, jezero se člení na pelagiál, tj. zónu volné vody, a plankton, tj. společenstvo organismů v ní se vyskytující. Litorál je příbřežní zóna jezera až do hloubky, v níž ještě mohou růst rostliny. Profundál (popřípadě abysál) je hlubší zóna dna. Bentos je společenstvo organismů dna. Nekton zahrnuje živočichy schopné aktivně se pohybovat ve všech zónách. V létě je pelagiál rozvrstven nejen teplotně, ale i biologicky. Viz také stratifikace. Podle množství živin v přítokové vodě jsou jezera více či méně úživná. Viz také trofie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: jezerní křída.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: