viriálový teorémFyzika
věta, která tvrdí, že pro soustavu hmotných bodů pohybujících se v konečné oblasti se střední hodnota kinetické energie rovná střední hodnotě viriálu. V klasické mechanice se střední hodnotou rozumí časová střední hodnota, v kvantové mechanice kvantová a ve statistické fyzice statistická střední hodnota. V klasické statistické fyzice z použití ekvipartičního teorému vyplývá, že příspěvek od střední hodnoty jednoho členu viriála se rovná 1/2 kT, k – Bóltzmannova konstanta, T- absolutní teplota.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: viriál sil.