statistická fyzikaFyzika

Statistická mechanika – obor fyziky zkoumající vlastnosti makroskopických těles jako souborů velkého počtu částic (molekul, atomů, elektronů). Ve statistické fyzice se užívají statistické metody zvláště na teorii pravděpodobnosti. Statistická fyzika se dělí na statistickou termodynamiku, zkoumající soubory ve stavu statistické rovnováhy, a fyzikální kinetiku neboli nerovnovážnou statistickou termodynamiku, zkoumající nerovnovážné procesy. Statistická fyzika na zákonech kvantové mechaniky se nazývá kvantová statistická fyzika. Základním úkolem statistické fyziky je výpočet hledaných makroskopických veličin, charakterizujících systém, na základě zákonu o pohybu částic, které tento systém tvoří. V případě statistické rovnováhy výpočet termodynamických potenciálů (volná energie, tlak) v závislosti na teplotě a jiných parametrech, v případě nerovnováhy sestavení rovnic tyto nerovnovážné procesy popisujících. Statistická fyzika je základem teorie plynů, kapalin i pevných látek.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albert Einstein, mikrokanonický soubor, statistika, struktura fyzikálního systému, viriálový teorém, zákonitost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: