viriál silMatematika
Výraz vystupující v matematickém vyjádření tzv. viriálového teorému, tj. vztahu mezi časovou střední hodnotou kinetické energie soustavy hmotných bodů (pohybujících se v oblasti prostoru konečných rozměrů) a silami na ně působícími, platí v klasické i kvantové mechanice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 11. 2007
Autor: -red-