Velký BlaníkBlaník – vrch v České republice na východě Vlašimské pahorkatiny severovýchodně od Louňovic pod Blaníkem. 638 m n.m. Rozsáhlý ortorulový vrch s rozsochovými hřbety, zvedající se nad údolími Blanice a Brodce. Spolu s Malým Blaníkem (576 m n.m., poutní kaple sv. Máří Magdaleny, v roce 1783 zrušena nařízením Josefa II.) součást hrástě. Pravěké hradiště. Ve středověku dřevěný hrad s náspy a valy, majetek českých panovníků do 15. století. V roce 1868 dějiště tábora lidu. Kámen z Velkého Blaníka uložen do základů Národního divadla v Praze. Vrch spojen s pověstí o rytířském vojsku sv. Václava, které se ve chvíli největší nouze pro zemi probudí, vyjde z hory a osvobodí vlast. Námět literárních a hudebních děl (V. K. Klicpera, B. Smetana). Dřevěná rozhledna postavena v roce 1940, vysoká 32 m. Od roku 1992 přírodní rezervace, lesy s převahou buku a spoustou skalních výchozů, balvanitý povrch půdy s výchozy ortoruly, rankerové půdy. Zoologicky je zajimavá výskytem 200 druhů pavouků (Kratochviliella bicapitata), plž zemoun skalní, nosatec.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Blaník, Vlašimská pahorkatina.

Reklama: