hradištěPravěké nebo raně historické, opevněné sídliště výjimečně jen útočiště (refugium). Podle polohy se rozeznávají výšinná (ostrožná, na temeni kopců), rovinná, blatná (na soutoku řek, uprostřed močálů) ap. První opevňovací prvky (příkop, palisáda) doloženy v neolitu (pravděpodobně proti zvěři), užití kamene již v eneolitu, kdy opevnění mělo též svou společnou funkci. Až do doby slovanské měla hradiště obvykle i značný hospodářský význam.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: ďjakovská kultura, Heuneburg, kamenné stavby, Velký Blaník, Wogastisburk.

Reklama: