varna[Sanskrt, barva, druh stav, třída], ve staroindické společnosti označení každého ze čtyř stavů (bráhmani, kšatrijové, vaišjové, šúdrové), z nichž každý měl svou dharmu (souhrn práv, povinností a zásad správného chování vůči lidem a bohům), odlišnou dále podle pohlaví, věku a povolání (v teorii platilo, že čím více práv, tím více povinností). Ve védském období byli plnoprávnými členy společnosti pouze příslušníci těch nejvyšších stavů (šúdrové byli patrně původní neindoevropské obyvatelstvo), s rozvojem hinduismu se varny dále dělily na kasty (džáti) a mimo varny zůstali pouze tzv. nedotknutelní. Tento model organizace společnosti byl kodifikován v díle Mánavadharmašástra (Manuovo naučení o dharmě) z přelomu n.l., které pravověrní hinduisté uznávají dodnes. Současné indické zákonodárství sice existenci kast neuznává, ale v praxi tradiční členění společnosti přetrvává.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: bráhmani, Indické náboženství a mytologie, kasta, kšatrijové, nedotknutelní, Rádžpútové, šúdrové, vaišjové.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: