šúdrové[Sanskrt], příslušníci nejnižšího ze čtyř stavů (varna ) staroindické kastovní společnosti, tvořili vrstvu řemeslníků, sluhů, námezdních dělníků ap., nebyli plnoprávnými členy spol. Během l. tisíciletí n.l. se jejich postavení přiblížilo varně vaišjů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: kasta, Nandové, varna.

Reklama: