Umbria[Umbrja], kraj ve vnitrozemí střední Itálie. Má rozlohu 8456 km2, 815000 obyvatel (1993). Krajské město Perugia. Hornatý kraj s úrodným údolím Tibery a Nery. Na západě se rozkládá Trasimenské jezero. Ve starověku byla osídlena Umbry, kteří obývali prostor od Spoleta až po Rimini. V 7. století byla pod vlivem Etrusků, později došlo k expanzi Galů a Sabinů, ve 3.–2. století podrobena Římu. Za císaře Augusta tvořila 6. kraj Itálie. V raném středověku zde Langobardi vytvořili spoletské vévodství, území u Jaderského moře ovládala Byzanc. Pipinovou donací roku 754 připadla Umbrie papežskému státu. Svrchovanost papeže byla ve středověké Umbrii jen formální. V 11. století zde vznikly městské komuny (nejvýznamnější Perugia). Začátkem 13. století se Umbrie stala hlavním místem vystoupení Františka z Assisi. Po jeho smrti byla centrem františkánů. V l6. století byla pevně zapojena do církevního státu, v letech 1798-1800 součást revoluční římské republiky, 1808-1814 anektována Francií (Napoleon I.), roku 1814 zde byl obnoven církevní stát a od 1861 součást Itálie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Assisi, Foligno, Perugia, Spoleto, Terni.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: