Spoleto

MapaMěsta a obce
Město v Itálii v kraji Umbria v provincii Perugia. Má 38000 obyvatel (1980). Ve městě se nalézá muzeum, galerie, římské architektonické památky. Spoleto bylo ve starověku založeno Umbry, dočasně pod vlivem Etrusků. Roku 241 př.n.l. se stalo římskou kolonií – Spoletium. Od 4. století zde bylo biskupství (od roku 1820 arcibiskupství). Od roku 574 bylo centrem samostatného vévodství Langobardů. Pipinovou donací z roku 754 bylo slíbeno papežům, ale stalo se zvláštním franským vévodstvím. V 9. století se stalo jedním z nejvýznamnějších italských feudálních celků, vévodové usilovali o ovládnutí Itálie (Wido Spoletský, Lambert). Vévodství spoletské bylo roku 1155 rozbito Fridrichem I. Barbarossou, území bylo podřízeno marce anconské. V letech 1213-1861 (s přestávkami) bylo Spoleto součástí církevního státu, od roku 1861 Itálie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: