Wido (Guido) SpoletskýŠlechta
†894, od roku 882 vévoda spoletský, od roku 889 italský král, od roku 891 římský císař. Pocházel z italské linie rodu Widonů, byl manželem langobardské princezny z Beneventa. Odrazil několik útoků Arabů na Řím, roku 888 se bez úspěchu pokusil získat korunu v západofranské říši (odražen Odonem Pařížským). V roce 889 porazil Berengara I. a stal se italským králem. Svou hegemonii v Itálii dovršil císařskou korunovací v Římě. Svého syna Lamberta prohlásil za spoluvládce. Proti jejich rozpínavosti se spojil papež s východofranským králem Arnulfem Korutanským. ROku 894 byl Wido Spoletský poražen v severní Itálii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 12. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Arnulf Korutanský, Berengar I., Lambert, Spoleto, Widoni.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: