toleranceEkologie

[Latina] a) ekologická potence, schopnost organismu vyrovnávat se s působením faktorů prostředí, snášet širší nebo užší rozsah intenzity jejich působení. Viz také valence; b) tolerance k reziduím pesticidů, nejvyšší povolené množství reziduí pesticidů, vyskytující se v plodinách a poživatinách jako následek aplikace pesticidů k jejich ochraně. Viz také ochranná lhůta.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: adaptabilita, plasticita.

Reklama: