plasticitaEkologie

Schopnost organismu přizpůsobovat se různým kombinacím působení všech podmínek a činitelů prostředí. Druhy s malou plasticitou se označují jako stenoekní. Jsou schopné existovat jen v úzkém rozsahu podmínek prostředí, často extrémních, čímž omezují kompetici druhů s podobnými nároky. Protikladem jsou druhy euryekní, které mají širokou plasticitu a přizpůsobuji se nejrůznějším životním podmínkám. Viz také potence; tolerance; valence.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 3. 2024
Autor: -red-