adaptabilitaEkologie
Ekologie, schopnost organismů přizpůsobit se změněným podmínkám prostředí. Působení činitelů prostředí nesmí přesáhnout dolní nebo horní meze tolerance, mezi nimiž leží tzv. životní (vitální) zóna organismu. Různá adaptabilita podmiňuje různé zeměpisné rozšíření rostlin a živočichů. Druhy s velkou adaptabilitou mají větší areál rozšíření než druhy s malou adaptabilitou. Viz také tolerance, valence.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2006
Autor: -red-

Reklama: