titraceOdměrná analýza, volumetrie – metoda kvantitativní chemické analýzy založená na měření objemu odměrného činidla (odměrného roztoku) přidávaného z byrety k titrovanému rotoku určované látky až do okamžiku, kdy látka právě kvantitativně zreaguje s činidlem ve známém stechiometrickém poměru. Dosažení tohoto stavu (bod ekvivalence) se zjistí buď podle náhlé barevné změny přidaného vizuálního indikátoru, nebo podle změny elektrochemických či optických vlastností titrovaného roztoku (titrace ampérometrická, konduktometrická, potenciometrická, fotometrická). Ze známé hmotnosti vzorku, koncentrace odměrného činidla a jeho zjištěné spotřeby se vypočte obsah stanovované složky podle stechiometrie použité reakce. Viz také chemický ekvivalent.

Datum vytvoření: 13. 9. 2000
Datum aktualizace: 28. 5. 2006
Autor: -PK-

Odkazující hesla: acidimetrie, alkalimetrie, biampérometrická titrace, byreta, činidlo, manganometrie, merkurimetrie, radiometrie, slepá titrace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: