radiometrieChemie
Chemie, analytická metoda využívající k určování látek měření buď jejich přirozené či uměle vyvolané radioaktivity, nebo absorpce a rozptylu jaderného záření určovaným prvkem (viz také absorpční a odrazová analýza). Do radiometrie patří i indikátorové metody spočívající v indikaci určovaného prvku radionuklidem, jenž se přidává k analyzovanému vzorku jako stopovač (viz také izotopová zřeďovací analýza), a radiometrické titrace. Hmotnost radioaktivní látky (a tím také určované látky stabilní, radioaktivní indikované) je úměrná intenzitě měřeného záření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: