absorpční a odrazová analýzaRozptylová analýza – metoda využívající absorpci, popřípadě odraz jaderného záření (například ß, γ, rentgenu, toku neutronů) zkoumanou látkou k její analýze. Například měřením absorpce rentgenového záření se dají určit některé kovy ve slitinách, popřípadě síra v ropě. Měřením zpomalování a rozptylu rychlých neutronů lze rychle určit obsah sloučenin vodíku v různých materiálech bez porušení vzorku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: radiometrie.