tanec společenskýTanec
Druh společenské zábavy, při niž skupiny nebo páry tanečníků tančí dobově ustálené taneční figury vycházející zejména z rytmického charakteru doprovodné hudby. Cílem tance společenského je navození kolektivního pocitu radosti z rytmického pohybu a vzájemného kontaktu mezi tanečníky. V jeho historicky proměnlivých formách se uplatňují i další společenské funkce (reprezentační, společenskou normou povolená forma seznamování, relaxační), které závisí na společenských konvencích jednotlivých třídních a národních komunit. Tanec společenský byl vytvořen v hrubých obrysech dvorskou společností převážně postupnou adaptací tance lidového. Ve středověku byl tanec společenský součástí dvorských slavností. Z původního spojení tance pomalého a rychlého (Urpaar) přidáním dalších tanců vznikla suita, v niž byly zastoupeny zejména tance allemande, courante, sarabande a gigue. Nejstarší typy jsou dobové tance například pavana z 16. století, gavota ze 17. století, menuet z 18. století. Rozvojem měšťanské společnosti se v 18. a zejména v 19. století rozšířily tance společenské do měst a později do všech společenských vrstev. Typickými plesovými tanci 19. století byly čtverylka, mazurka, polka, valčík aj. Od konce 19. století ztrácely tance společenské často příležitostný charakter (vznik tanečních podniků, kaváren, vináren a barů). Ve 20. století se projevuje silný vliv tanců ze zámoří, například tango, foxtrot, blues, dále džezové hudby i nových hudebních směrů (například rockové hudby). Diskotékové tance vznikají v souvislosti s narůstající oblibou tanečních diskoték, kde mladí lidé tančí na reprodukovanou hudbu. V různých soutěžích společenských tanců se uplatňují v kategorii tanců standardních (waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep) a latinskoamerických (samba, rumba, ča-ča, paso doble, jive) jak amatérští, tak profesionální tanečníci. Viz též tanec.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: čtverylka, gagliarda, jive, paso doble, polka, quickstep, samba, slowfox, swing, tanec, tango, valčík, waltz.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: