Středočeská tabuleGeomorfologická oblast v České republice, v západní a střední části České tabule, nejvyšší Říp, 459 m n.m. Členitá pahorkatina s reliéfem sedimentárních stupňovin a erozně denudačních kotlin, s říčními terasami.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dolnooharská tabule, Středolabská tabule.

Reklama: