Středolabská tabule



Geomorfologický celek v České republice, na jihu a jihovýchodě Středočeské tabule. Plochá pahorkatina na svrchnokřídových slínovcích, spongilitech a pískovcích, žčásti na horninách permu, algonkia a krystalinika. Reliéf plošin, rovin, kotlin a nízkých říčních teras. Člení se na Nymburskou Čáslavskou a Mělnickou kotlinu, Mrlinskou a Českobrodskou tabuli.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Čáslavská kotlina, Nymburská kotlina, Oškobrh, Úžíce.

Reklama: