SpartaŘecky Lakedaimón – starověký řecký stát na Peloponésu. Sparta byla založena v 10. století př.n.l. Dóry. Sparťané obsadili Lakónii a Messénii, kde zotročili starší řecké obyvatele (viz také heilóti) a podřídili svému vlivu i okrajové obce perioiků. Spartské zřízení mělo vojenský a oligarchický ráz. Rozhodující moc měli eforové a gerusie v čele se dvěma králi. V 6. století př.n.l. získala Sparta založením peloponéského spolku velký význam v řeckém světě. V 5. století př.n.l. se Sparta účastnila řecko-perských válek a porazila v peloponéské válce 431–404 Athény. Její moc zlomily demokratické Théby. V roce 371 př.n.l. zničil Epaminondas spartské vojsko u Leukter. To vedlo k osamostatnění Messénie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: apellá, Arkádie, gerusie, heilóti, královský mír, Lakónie, Mistra, paidea, Peloponés, peloponéská válka, peloponéský spolek, Thévai, Tissafernés.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: