paidea[Pajdea, řečtina], výchova ve starověkém Řecku, směřující k harmonickému rozvoji tělesných a duševních vlastností příslušníků vyšších společenských tříd. Zahrnovala gramatiku, hudbu, zpěv, sborový tanec, mimiku, společenskéu výchovu a gymnastiku. Paidagógos (pedagog) byl původně průvodce chlapců starších než 7 let, jež učil chování a základům tělovýchovy. Paideutés, první učitel tělovýchovy u starověkých Řeků, doživotně volený a požívající vysoké úcty. Paidonomos, učitel a vychovatel chlapců od 7 let, nejvyšší představitel systematické tělovýchovy ve starověké Spartě. Paidotribés, učitel zápasu, šermu a střelby v palaistře.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 1. 2006
Autor: -red-

Reklama: