snímekFytocenologie, seznam druhů, popřípadě nižších taxonů rostlin, vyskytujících se na vymezené ploše určitého společenstva, doplněný dalšími údaji o množství a vitalitě populací, například o abundanci a dominanci, a údaji o stanovištních faktorech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: