dominanceBotanika
Fytocenologie,a) převaha určitého druhu ve společenstvu rostlin, vyplývající z počtu, rozměrů nebo konkurenční síly jeho populace; b) analytický znak fytocenózy, hodnocený podle velikostí plochy, kterou populace druhu rostlin zaujímá při průmětu do úrovně půdy, popřípadě při vodorovném řezu korunami stromů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: snímek.