abundanceEkologie
[Latina], ekologie početnost – počet jedinců téhož organismu (nejčastěji druhu, též rodu, čeledi, nebo jiné skupiny druhů) na jednotku plochy nebo objemu. Například počet smrků na 1 ha, srnců na km2, perlooček v 1 m3 vody. Vždy jde o počet absolutní, na rozdíl od počtu relativního, kde není uvedena plocha nebo objem (počet obalečů na feromonový lapák, počet hrabošů na 100 pastí). Viz také denzita a dominance.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 3. 2014
Autor: -red-

Odkazující hesla: denzita, dominance, snímek.