dominanceEkologie
ekologie vzájemný poměr počtu (popřípadě biomasy) jedinců živočichů, zjištěný určitou metodou sběru na určitém biotopu. Dominantní je druh živočicha, zastoupený více než 7% jedinců z celkového zjištěného množství. Viz také abundance a denzita.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 3. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: abundance.

Reklama: