senzualistický asocianismus[Senzualistycký asocianyzmus], idealistický psychologický směr 20. a 30.let 20. století, pokládající za prvky duševního života smyslové počitky (sensation), které vznikají působením vnějších podnětů a ve vědomí se objevují jako reprodukce a představy. City, vůle a pojmy se tvoří ze stop zanechaných počitky, představy se sdružují podle asociačních zákonů a utvářejí komplex duševního života. City jsou "citové počitky" (C. Stumpf) nebo vlastnosti počitků (H. Ebbinghaus). Vjemy odrážejí reprodukce dřívějších počitků, jež aktivizují rovněž pudy. Myšlení vzniká spojením komplexů představ s "hlavní" představou; nejdůležitější "hlavní" (vládnoucí, převládající) představou je "já". Dynamika představ připouští působení kolektivní pozornosti a perseverace (G. E. Müller). – Přestože senzualistický asocianismus pracoval i s pojmy struktura a vývoj, byl pro vyhraněný mechanicismus záhy opuštěn i novodobějšími zastánci asocianismu. Hlavní představitelé E. Mach, C. Stumpf, H. Ebbinghaus, G. E. Müller.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: