Sedmiletá válkaRozsáhlý mocenský konflikt v letech 1756-1763, vyvolaný britsko-francouzským a prusko-rakouským soupeřením. Spojenecká smlouva britsko-pruská z roku 1756 vyvolala francouzsko-rakousko-ruskou koalici, k níž se připojily další země. Válečné akce byly zahájeny pruským přepadem Saska a dalším postupem pruské armády do Čech. Přelomem bylo rakouské vítězství v bitvě u Kolína v roce 1757. Těžiště akcí se přeneslo do Slezska a Saska a roku 1759 utrpěli Prusové další těžké porážky (od ruské armády u Kunersdorfu). Před katastrofou zachránila Prusko změna na ruském trůně, v důsledku které Rusko vystoupilo z koalice. Mezitím probíhal i boj v koloniích. V letech1756-1760 utrpěla francouzská armáda a její spojenci několik porážek v Indii. Upoutání hlavních sil francouzského pozemního vojska na evropských bojištích a hospodářská slabost francouzských kolonií v Severní Americe vedly k úspěchu britské ofenzívy v letech 1758-1760 a dobytí Montrealu. Rakousko, opuštěné spojenci, bylo roku 1762 nuceno uzavřít příměří s Pruskem. Mírové smlouvy v Paříži (mezi Francií, Španělskem a Británií) a Hubertsburgu (mezi Rakouskem, Saskem a Pruskem) roku 1763 potvrdily status quo v Evropě (pruskou anexi Slezska) a vynesly Británii postavení první koloniální velmoci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexandr Vasiljevič Suvorov, Axel Fersen, bitva na Abrahamových pláních, bitva u Kaye, bitva u Kolína, bitva u Maxenu, bitva u Torgau, Charles Gravier de Vergennes, Condé, Kanada, KareI III. z rodu španělských Bourbonů, Karel Vilém Ferdinand, Kunowice, Leopold Daun, Pjotr Alexandrovič Rumjaucev-Zadunajskij, Praha, Rossbach, Thomas Pelham-Holles, William Pitt starší.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: