rondó[Francouzština], rondeau – název několika básnických strofických útvarů, které vznikaly od středověku ve francouzské poezii a později se rozšířily i do jiných literatur (v české literatuře J. Vrchlický, J. Mahen, V. Nezval, J. Seifert); a) forma truvérského básnictví a zpěvu (asi od 12. století); dva hudební úseky (a, b) vytvářejí v souvislosti s osmiveršovou strofou textu formu ABaAabAB (velká písmena označují refrén). Ve 14.–15. století zpracovávána polyfonně; v literatuře 14.–15. století známější jako triolet; b) forma francouzské lyrické poezie; vznikla na konci 14. století jako varianta rondelu. Může být třináctiveršová a patnáctiveršová, počáteční slova prvního verše se opakují jako refrén v devátém a posledním verši.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: čtyřverší.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: