reliabilitaSociologie
Psychologie, sociologie, [angličtina], spolehlivost metody (techniky) určené k danému šetření. V psychologii ukazatel kvality měřícího prostředku (testu), závislý zejména na vnějších podmínkách testové situace, na aktuálním stavu vyšetřovaného, na charakteristikách vyšetřujícího (pohlaví, věk, způsob jednání) a na omezeních či nedostatcích metody samé (podíl subjektivních faktorů na hodnocení, nestejnorodost či časově významová proměnlivost dílčích položek testu). Reliabilita užité metody je tím vyšší, čím menší je její chybovost, tj. čím menší je podíl jednotlivých zdrojů chyb na zkreslení získaných údajů. Znalost reliability psychologických testů je jedním z hlavních předpokladů jejich odborného použití. V sociologii se hovoří o reliabilní technice tehdy, jestiže nezávisle pracující badatelé jejich použitím dospějí ke shodným závěrům. Opakování šetření s použitím shodné techniky za jinak shodných podmínek vede ke shodným výsledkům, dva nezávislí badatelé se shodují v základní interpretaci dat. Viz také standardizace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: psychologické testy, psychometrie, standardizace.

Reklama: