psychologické testyStandardní metody psychodiagnostiky, jejichž standardnost spočívá v přesně stanovených podmínkách jejich prezentace (instrukce, časové limity) a ve striktně stanoveném postupu registrace a matematickém statistickém zpracování získaných dat. Termín zavedený J. McK. Cattellem (původně „mental tests“, mentální testy) pro označení situace, za které se vyvolává diagnosticky významné chování vyšetřovaných osob a která se skládá z prezentované úlohy a registrované a vyhodnocované odpovědi. Standardnost psychologického testu umožňuje srovnatelnost interindividuálních dat a tím i stanovení objektivních norem jejich zpracování (interpreta). Každý test navozuje určitý vzorek chování, jehož vybrané znaky slouží jako indikátory psychických vlastností (schopností, osobnostních rysů) nebo aktuálního stavu testovaného. Diagnostická a prognostická platnost těchto ukazatelů (validita) musí být ověřena před rutinním použitím testu, stejně jako jeho spolehlivost (reliabilita). Konstrukcí a ověřováním psychologických testů se zabývají specializované instituce (Psychodiagnostické a didaktické testy v Bratislavě), k jejich interpretačnímu užívání jsou oprávněni pouze odborně školení psychologové, kteří kombinují jejich použití s dalšími psychodiagnostickými metodami a technikami. Psychologické testy se běžně třídí podle mnoha krítéríí. Podle obsahu a zaměření se rozlišují nejčastěji testy schopností, znalostí a dovednosti (testy inteligence), testy (dotazníky) ke zjišťování zájmů, postojů a temperamentových či povahových (osobnostních) rysů, testy (techniky) projektivní, zaměřené na odhalení hlubších motivaci a klinicky významných aspektů v celkovém projevu testovaného. Zvláštní kategorii tvoří testy z oblasti sociální psychologie (techniky zjišťující interpersonální percepci, skupinové vztahy, motivační dispoziční strukturu) a z pomezí psychologie a sociologie (dotazníky zjišťující různé formy satisfakcí, sociometrické techniky), uvedená kategorie však přesahuje rámec psychodiagnostiokých testů. Psychometricky jsou nejlépe propracovány testy schopností (snadná kvantifikace i ověření s použitím praktických kritérií), nejmémě testy projektivní. Kromě uvedených typů psychologických testů se v psychodiagnostice používají přístrojové metody, u nichž slouží jako indikátory psychických vlastností a stavů změny, jež vyvolává podnětová situace v nejrůznějších fyziologických funkcích testovaného jedince. Viz také psychodiagnostika, psychometrie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: baterie testů, psychodiagnostika, psychometrie, reliabilita, škálování, skóre.

Reklama: