interpretacePsychologie
Psychologie, výklad, objasnění; nacházení smyslu vyvozováním souvislostí z jevů, jež nejsou samy o sobě dostatečně jasné, úplné a jednoznačné. Proces objasnění nejasného obsahu, během něhož jsou fragmentární (elementární, tušené) údaje postupně vázány tak, aby nabyly objektivního a obecně přijatelného smyslu. Kladení pojmů do žádoucích souvislostí. Vytvoření určitého výkladového kontextu z hrubých údajů, jež nedávají na první pohled smysl. Osvětlení určitého obsahu použitím odpovídajícího výrazového aparátu. V psychologii se běžně užívají výrazy interpretace testu, interpretace klinického materiálu (výtvarných projekcí, gest, snů), interpretace jednání a podobně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: metody psychologické, psychologické testy, reliabilita, sen.

Reklama: