reinvestice[Reinvestyce], investice pořízené z odpisů, především ryze obnovovací investice, zčásti však umožňují též rozšíření, popřípadě zkvalitnění kapacit, pokud odpisy přesahují potřebu fyzické obnovy budov a zařízení. Reinvestice nelze zaměňovat s reinvestovanými zisky, což je část zisků opět vložená do podnikání. Nejčastěji se tento výraz používá pro část zisků z vyvezeného kapitálu, která se investuje přímo v zemi, kam byl kapitál vyvezen a kde bylo zisku dosaženo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 1. 2019
Autor: -red-

Reklama: