investice[Investyce, latina], souhrn prostředků vynaložených na výstavbu nových základních fondů nebo na modernizaci, rekonstrukci a rozšíření základních fondů již existujících, a to jak výrobního, tak nevýrobního určení; jde zejména o výstavbu nových průmyslových, zemědělských a jiných závodů včetně jejich strojního vybavení, výstavbu dopravní sítě včetně dálnic a městské dopravy, výstavbu bytů, kulturních, sociálních, zdravotních a jiných zařízení. Z hlediska použití se investice rozdělují na strojní a stavební a jejich vzájemný poměr vyjadřuje strukturu investic. Zdrojem investičních prostředků na obnovu opotřebovaných základních fondů jsou především odpisy, které zároveň tvoří významnou součást vlastních nákladů výroby a ceny výrobků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: investice zahraniční, reinvestice.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: