ziskEkonomie
Ekonomie, přebytek výnosů nad náklady získaný z hospodářské činnosti. Vystupuje jako důchod z použití celého zálohovaného kapitálu, jako přebytek hodnoty zboží nad jeho výrobními náklady. Vystupuje jako rozdíl mezi celkovými náklady podniku a jeho peněžními výnosy. Firma volí takový výstup, aby dosáhla maximálního celkového zisku. Toto se nazývá rovnováha firmy. Zisk se využívá jako a) komplexní ukazatel ekonomické činnosti podniku. b) nástroj a zdroj ekonomické stimulace c) zdroj financování rozvojových potřeb podniku a různých odvodů (daní) do centrálních peněžních fondů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: bezpracný důchod, reinvestice, zákon sestupné tendence míry zisku.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: