rakZoologie

Astacus – rod desetinohých korýšů. V České republice se vyskytují 2 druhy, rak říční, Astacus fluviatilis a rak kamenáč, Astacus torrentium. Rak říční obývá mírně tekoucí vody a je dnes na většině míst vyhuben. Dožívá se až 20 let a v dobrých podmínkách délky 25 cm. V pěti letech dosahuje velikosti cca 10–15 cm. Rak kamenáč dorůstá délky 10–12 cm a jeho areál výskytu je omezen místně na horní toky podhorského pásma. Místní lokality výskytu se nachází v Pošumaví, ve Středních a Východních Čechách a rak kamenáč, Astacus torrentium, který je celoročně chráněný. Introdukován byl rak bahenní, Astacus leptodactylus, který pochází ze severovýchodních oblastí Evropy a byl u nás uměle vysazen jako náhrada za vymřelé populace raka říčního.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: desetinožci, raci, symbióza.Reklama: