korýšiZoologie
Crustacea – třída členovců z podkmene kusadlovců. Tělo rozděleno na hlavu, hruď a zadeček. Hlava někdy spojena s prvými hrudními články v hlavohruď (cephalothorax). Na hlavě 2 páry tykadel (první pár je jednoduchý, smyslové funkce, druhý pár je dvouvětevný, může být přeměněn v plovoucí orgány), dále pár kusadel a 2 páry čelistí a postranní složené oči. Na hrudi, u rakovců i na zadečku, jsou dvouvětevné končetiny (exopodit a endopodit). Přední část těla často kryta krunýřem (karapax). Dýchají žábrami umístěnými na končetinách. Jsou zpravidla odděleného pohlaví. Vývoj je buď přímý, nebo nepřímý přes stadium larvy zvané nauplius. Žijí hlavně v moři a ve sladkých vodách, vzácně i na souši (svinky, stínky). Někteří korýši jsou cizopasníky a přenašeči parazitů. Korýši v planktonu tvoří významnou součást potravy ryb. Někteří korýši jsou loveni jako pochoutka. Známo více než 26000 druhů. Ke korýšům patří lupenonožci, žábronožky, klanonožci, lasturnatky, kapřivci, svijonožci a rakovci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 11. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: bakuloviry, beruškovití, bezkrunýřka, blešivcovití, buchanky, čelist, čelistní nožky, čichové orgány, desetinožci, deutocerebrum, diapauza, Diphyllobothrium, endopodit, hlavohruď, hruď, humrovití, kapřivci, klanonožci, končetiny, krabi, krevetovití, kusadla, kusadlovci, labium, langustovití, lasturnatky, lastury, listonožky, lupenonožci, matamata, nauplius, nefridium, oční stvol, perloočky, Phyllocarida, raci, škeblovky, stejnonožci, stínky, strašek, svijonožci, tykadélka, ústonožci, vidlonožci, Vilém Kurz, vznášivka, X-orgán.