končetinyZoologie
Zoologie, extremitates – pórovité výběžky těla členovců a obratlovců sloužící k pohybu. Končetiny členovců se skládají z článků pohyblivě mezi sebou spojených klouby jež umožňují značnou pohyblivost. Často mají velmi složitou stavbu, například dvouvětevné končetiny některých korýšů. U hmyzu se vyskytují končetiny i u larev, a to na hrudi a na zadečku. U dospělého hmyzu jsou končetiny vyvinuty na hrudi, a to v počtu tří párů. Každá hrudní končetina je článkovaná a sestává z kyčle (coxa), příkyčlí (trochanter), stehna (femur), holeně (tibia) a chodidla (tarsus). U obratlovců jsou končetiny všechny typy ploutví a nohy včetně jejich modifikací, tj. křídla, ruce i ploutve vodních savců. Ke končetinám se řadí i ocasní ploutev ryb. U vodních obratlovců se vyvinuly jednak končetiny nepárové, odvozené od ocasní ploutve a ploutevního lemu bezlebečných, jednak končetiny párové, a to ploutve (ichthyopterygia) nebo nohy (chiropterygia). Rozvoj párových končetin nastal při přechodu obratlovců k suchozemskému životu. Párová prstovitá přední a zadní končetina suchozemských obratlovců (chiropterygium) se vyvinula z ploutvovité končetiny (ichthyopterygium) rybovitých obratlovců, a to přední končetiny z ploutví hrudních a zadní končetiny z ploutví břišních. Vznik chiropterygia z ichthyopterygia je dostatečně doložen fosilním materiálem i studiem embryonálního vývoje k. recentních obratlovců; naproti tomu původ párových ploutví ryb je dodnes neprokázaný. U člověka jsou končetiny (membra extremitates) dlouhé, členěné části těla připojené k trupu tzv.pletenci. Horní končetina se skládá z paže (brachium), předloktí (antebrachium) a ruky (manus). Je spojena s trupem pletencem pažním. Je orgánem uchopovacím. Dolní končetina se skládá ze stehna (femur), bérce (trus) a nohy (pes). S trupem je spojena pletencem pánevním. Je orgánem opory a chůze. Viz také noha; ruka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: korýši.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: