Pythagoras ze SamuAntické Řecko
*asi 580 (Samos, Řecko) – †495 př.n.l. (Metapont), řecký filozof, vědec a politik. Z Řecka odešel pravděpodobně pro neshody s tyranem Polykratem a kolem roku 530 př.n.l. založil v Krotónu na jihu Itálie spolek, který byl zároveň filozofickou školou, náboženskou institucí a politickou organizací. Pythagorovci hájili zájmy obchodní aristokracie, proto byl jejich spolek mezi lety 460 až 400 př.n.l. rozpuštěn. Pythagoras měl ve své škole neomezenou autoritu, svou výuku písemně nezaznamenával a jeho výroky byly předávány z generace na generaci. Pythagoras dospěl k názoru, že podstatou všeho je číslo a nejvyšším zákonem kosmu je harmonie. Z orfismu převzal učení o převtělování duší a posmrtné odplatě. V matematice položil základy principu důkazů opírajících se o logické argumenty. V geometrii je mu připisován důkaz Pythagorovy věty. Rozpracoval kvantitativní teorii hudební harmonie (závislost výšky tónu na délce struny a jejím napětí).

Datum vytvoření: 4. 3. 2004
Datum aktualizace: 4. 3. 2004
Autor: -JH-

Odkazující hesla: Aristoxenos z Tarentu, filozofie, Indické náboženství a mytologie, peras, Platón.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: