Pythagorova větaGeometrie
Geometrie, věta o vztahu v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami velikostí a, b a s přeponou velikosti c. Platí: a2 + b2 = c2 a také obráceně: je-li pro kladná čísla a, b, c splněn předchozí vztah, pak trojúhelník, jehož strany mají velikosti a, b, c, je pravoúhlý.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 6. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Pythagoras ze Samu.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: