prostorGeometrie
Matematika, prostor euklidovský, afinní, projektivní ap. V abstraktním smyslu značí prostor množinu objektů, pro jejichž vyšetřování se užívá pojmů zavedených geometrií. Euklidovská geometrie byla první naukou o prostoru. V 17. století vznikla analytická geometrie, v níž je každý bod popsán uspořádanou trojicí čísel (souřadnic). Analogicky jako v tomto trojrozměrném prostoru vedlo studium uspořádaných n-tic čísel k zavedení pojmu n-rozměrného prostoru. Úvahy projektivní, respektive afinní geometrie se odehrávají v tzv. projektivním, respektive afinním prostoru. Jiným zobecněním prostoru je tzv. prostor metrický se zobecněným pojmem vzdálenosti. Dalším zobecněním metrického prostoru je prostor topologický.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 10. 2005
Autor: -red-

Reklama: