analytická geometrieMatematika
Oblast matematiky užívající ke studiu geometrických útvarů převážně algebraické prostředky. Každý bod je vyjádřen uspořádanou skupinou čísel (souřadnicemi – v rovině dvě čísla, v prostoru tři). Geometrické útvary jsou vyjadřovány rovnicemi nebo nerovnicemi, jimž vyhovují souřadnice bodů těchto útvarů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: kartézská soustava souřadnic, prostor, rovina.