pravdivostní funkceLogika, funkce připisující jednotlivým výrokům hodnotu pravdivosti a nepravdivosti a umožňující definovat logické operace. Složené výroky v klasické logice jsou pravdivostními funkcemi jednotlivých výroků. Vyjadřují se pomocí matic, které zároveň definují ze sémantického hlediska jednotlivé výrokotvorné funktory. Klasická logika je dvouhodnotová a používá k označení pravdivosti 1 a nepravdivosti 0.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Gottlob Frege, pravdivostní funkce.

Reklama: