Gottlob Frege[Frége], *8.11.1848 – †26.7.1925, německý logik, matematik a filozof, představitel logicismu, profesor univerzity v Jeně. Formalizoval aritmetiku na základě rozpracovaného rozšířeného predikátového kalkulu. Snažil se založit matematiku na logice. Z pozic této koncepce, tj. logicismu, kritizoval psychologismus a empirismus v logice. Jeho systém se však ukázal jako rozporný, což dokázal zejména B. Russell. Frege formuloval řadu idejí a pojmů, jejichž vývoj v mnohém determinoval rozvoj moderní formální logiky, za jejíhož tvůrce je Frege považován: zavedl mimo jiné pojmy výroková funkce, pravdivostní funkce a kvantifikátor, definoval kardinální číslo jako třídu ekvivalentních tříd a použil je k definici přirozených čísel, rozlišil význam a smysl jazykových výrazů. Svými pracemi položit základ logické sémantiky. Hlavní díla: Grundlagen der Arithmetik (Základy aritmetiky), Grundgesetze der Arithmetik (Základní zákony aritmetiky).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: logicismus.

Reklama: