porostSpolečenstvo rostlin na určitém stanovišti. Podle původu se porosty dělí na přirozené, původní (jejichž druhové složení je výsledkem působení klimatických a půdruch podmínek – sukcese) a umělé, kulturní (zakládané setím nebo sázením a tvořené zpravidla jedním druhem rostliny). V zemích s vyspělým zemědělstvím jsou původní porosty zachovány pouze na malých plochách, v současnosti většinou chráněných (pralesy, rašeliniště, pobřežní vegetace jezer, kosodřeviny, horské louky a skalní formace). V zemědělství zakládané porosty jsou z důvodů ekonomických i pěstitelských tvořeny převážně jedním (porosty čisté) nebo několika (porosty smíšené – směsky) druhy rostlin. V lesnictví je porost charakterizován jako samostatný růstový celek, který se výrazně liší od svého okolí hlavně druhovou skladbou, bonitou, zakmeněním, věkem nebo věkovým odstupňováním, popřípadě i dalšími znaky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: