rašeliništěZoologie
Blata, sphagnetum – ekosystém bažinných rostlin a živočichů osidlujících zamokřená místa, trvale sycená pramenitou nebo dešťovou vodou a přikrytá postupně narůstající vrstvou polorozložené organické hmoty. Rašeliniště se dělí na: a) vrchoviště, vrstvu rašeliny tvoří hlavně mechorosty, suchopýry a keříky z čeledi vřesovcovitých; vzniká na místech s malým obsahem rostlinných živin; b) slatiniště, vrstvu rašeliny (slatiny) tvoří trávy, ostříce a vrby; vzniká na místech s velkým obsahem rostlinných živin; c) přechodová rašeliniště, vrstva přechodové rašeliny je smíšeného původu a tvoří přechod mezi vrchovištěm a slatiništěm. Rozborem vrstev ložiska lze rekonstruovat vegetační kryt (a nepřímo i odpovídající klima) daného místa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: bažina, blatka, Jezerní slať, kleč, kyhanka, Mrtvý luh, Oesling, porost, rašelina, rašeliníky, Rejvízská hornatina, Rokytská slať, Smraďoch, Šumavské pláně, tyrfoxenní, žoravina.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: